با پایان مذاکرات وین، رفتار معاملاتی بازیگران ارزی در اولین روز هفته، اهمیت زیادی دارد. برداشت برخی از معامله گران این است که مذاکرات هسته ای به سرانجام خاصی نرسید و به همین دلیل انتظار دارند که تقاصای معوقه در روز شنبه وارد بازار ارز شود و دلار را در مسیر صعودی قرار دهد. در مقابل، شماری از معامله گران باور دارند، بازارساز برای اینکه نشان دهد بین مذاکرات هسته ای و روند دلار رابطه معناداری وجود ندارد، در روز اول هفته، میزان عرضه ارز را افزایش خواهد داد و مانع از صعود معنادار اسکناس آمریکایی خواهد شد.

سیگنال پشت خطی دلار به معامله گران

دیشب در بازار پشت خطی تمایل به خرید ارز بیشتر بود و اسکناس آمریکایی تا خط 29 هزار و 700 تومانی پیش روی کرد. با این حال، بازارساز ممکن است خریداران را در روز جاری از بازار عقب براند. از نگاه برخی فعالان، مرز 30هزارتومانی برای بازارساز اهمیت زیادی دارد و به راحتی اجازه شکست آن را نخواهد داد.

در کنار این، برخی از معامله گران عنوان می کنند نسبت به مذاکرات وین خوش بین هستند. از این دید درست است که مذاکرات وین بدون نتیجه مشخصی به پایان رسیده  اما با توجه به اینکه فصل دوم این مذاکرات قرار هست که در هفته جاری برگزار شود.  نزدیک بودن ادامه گفتگوهای هسته ای، مانعی از ورود تقاضای معوقه به بازار ارز است.

2-01

مرز حیاتی درهم برای بازیگران دلار

تحلیل گران فنی باور دارند تا زمانی که درهم بالای مرز 8 هزار تومانی قرار دارد، اسکناس آمریکایی دربازارداخلی در مسیر نزولی قرار نخواهد گرفت. دلار برای اینکه به بالای مرز 30 هزارتومانی برود،‌نیاز دارد که درهم را بالای محدوده 8 هزار و 200 تومان ملاقات کند.