دلار دیروز از کانال 31 هزار تومانی فاصله گرفت و به سوی مرز 30 هزار تومانی حرکت کرد. تحلیل گران فنی باور دارند در صورتی که اسکناس آمریکایی از محدوده 30 هزار و 200 تومانی عقب نشینی کند، بار دیگر به کانال 29 هزار تومانی بازخواهد گشت. این در حالی است که در تمام طول هفته گذشته، دلار بالای مرز 30 هزار تومانی نوسان کرد. در این شرایط، شکست آن برای بازار معنادار خواهد بود. یک هفته نوسان دلار بالای مرز 30 هزار تومانی، انتظارات نزولی را کم رنگ کرده است ولی افت یکباره حدودا ۵۰۰ تومانی اسکناس آمریکایی در اولین روز هفته یکبار دیگر زمینه ساز برگشت عده ای از کاهشی ها به بازار شده است.

در این میان عده ای نیز باور دارند عقب نشینی مالیاتی دولت زمینه ساز کاهش ریسک های ارزی شد. هفته گذشته عنوان شد که از خریداران و فروشندگان ارزی ۱۰ درصد مالیات دریافت خواهد شد. امری که می توانست وضعیت صرافی ها و واردکنندگان را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال روز شنبه عنوان شد که این مالیات محدود به خرید و فروش های غیررسمی خواهد بود.

2-01

سودگیری از نوسان مذاکراتی

دلار پس از دور اول مذاکرات هسته ایِ با افزایش قابل توجهی مواجه شد. اسکناس آمریکایی به یکباره ظرف دو روز بالای هزار تومان رشد کرد و توانست به راحتی خود را بالای مرز ۳۰ هزار تومانی تثبیت کند. دلار حتی تا نزدیک مرز ۳۱ هزار تومانی بالا رفت و از آن پس در موقعیت اصلاحی قرار گرفت. اصلاح دلار در روز شنبه تندتر شد و به نظر می رسد، برخی از معامله گران در حال سودگیری از خریدهای قبلی هستند.

امروز در صورتی که حواله درهم به بالای محدوده ۸ هزار و ۴۰۰ تومان بازگردد، بازار ارز از فاز نزولی خارج خواهد شد. در صورتی که درهم به زیر محدوده ۸ هزار و ۲۰۰ تومان برود، افت قیمت دلار شدت بیشتری خواهد گرفت.