احتمال سقوط بازارهای مالی صفر است!

جرمی سیگل، استاد برجسته مدیریت مالی در دانشگاه پنسیلوانیا، همواره دیدگاه‌های خوشبینانه درباره افق بازار مالی داشته است. او معتقد است سهام بلندمدت‌ترین نوع دارایی است و بیش از ۹۰ درصد ارزش هر سهم، به سود شرکت در بیش از ۱۲ ماه بعد وابسته است. او درباره احتمال سقوط مجدد شاخص‌ها، تاثیر اقتصاد بر بورس و چند موضوع دیگر توضیحاتی می دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد