میرات ماندگار شینزو آبه، موفقیت‌ها و ناکامی‌ها

شینزو آبه، روز جمعه با اشاره به مشکلات جسمانی خود اعلام کرد از نخست وزیری ژاپن کناره‌گیری می‌کند. اما میراث سیاست‌های اقتصادی او چند دهه ماندگار خواهد بود. آقای آبه سال ۲۰۱۲ در مسند نخست وزیری ژاپن قرار گرفت و وعده داد از طریق اجرای برنامه‌های حمایتی پولی و مالی و اصلاحات اقتصادی ساختاری، سومین اقتصاد بزرگ جهان را به رونق برساند. به اقدامات او طی دوره نخست وزیری نگاه می‌کنیم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد