معضلی بزرگ به نام بدهی ملی!

یکی از بزرگترین چالش‌ها که دولت‌ها طی دهه آینده با آن مواجه خواهند بود کاستن از بدهی است. دولت‌ها برای حمایت از اقتصاد در برابر اثرات منفی همه‌گیری کرونا، برنامه‌های حمایتی اجرا کرده‌اند و این یک استراتژی معقول اقتصادی در چنین مواقعی است اما طی سال‌های آینده بدهی ملی یک مشکل بزرگ برای کشورها خواهد بود زیرا از رشد اقتصاد می‌کاهد. دو تن از کارشناسان در این زمینه توضیح می‌دهند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد