تبعات بزرگ غفلت از همه‌گیری کرونا

در هفته‌های اخیر توجهات به اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معطوف بوده و با آن که نتیجه این انتخابات اهمیت بالایی دارد اما ریسک اصلی که اقتصاد جهان به ویژه اروپا و آمریکا را تهدید می‌کند.

شدت پیدا کردن همه‌گیری کروناست. در اروپا تدابیر فراگیر برای محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده و این می‌تواند اقتصادهای یاد شده را به رکود دچار کند. محمد ال ارین، اقتصاددان ارشد گروه آلیانس، درباره اثرات همه‌گیری به نکات مهم اشاره می‌کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد