کرونا تا چه زمانی هست؟

دیدگاهها در این زمینه متفاوت است.برخی معتقدند تا وقتی واکسن ساخته نشود کرونا هست.اوستر هلم متخصص بیماری‌های عفونی دیدگاه خود را در این زمینه با CNBC مطرح کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد