به گزارش اکوایران، طبق گزارش مرکز آمار عمده ردیف های هزینه ای در لایحه بودجه سال 1401 تشریح شده اند. این گزارش عمده هزینه های پیش بینی شده در لایحه را به دو قسمت تقسیم کرده است: دستگاه های اجرایی با سهم بالا ازهزینه های عمومی و عمده هزینه های پیش بینی شده در بخش هزینه های متفرقه.

دستگاه های اجرایی با سهم بالا ازهزینه های عمومی

دستگاه های اجرایی که بیشترین سهم هزینه ای در لایحه بودجه سال آینده را دارند شامل: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می شود.

بر حسب این گزارش در میان دستگاه های مختلف اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 138 هزار و 840 میلیارد تومان اعتبار هزینه ای در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1401 در صدر قرار دارد. همچنین سهم دریافتی این وزارت خانه از اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه سال آینده 14.39 درصد است که نسبت به سایر دستگاه های اجرایی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

در لیست بررسی شده در گزارش مرکز آمار پنج وزارت خانه دیده می شود و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در میان دستگاه هایی که بیشترین هزینه عمومی برای آن ها پیش بینی شده است هزینه عمومی کمتری را دارا می باشد.

علاوه بر پنج وزارت خانه، سه نهاد امنیتی و نظامی( ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران)  نیز در این لیست قرار دارند. در میان این نهاد های امنیتی ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 77 هزار و 990 میلیارد تومان بیشترین هزینه عمومی در میان نهاد های امنیتی و نظامی را داراست. که بیش از 8 درصد اعتبارات هزینه ای لایحه بودجه 1401 را به خود اختصاص داده است.

بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در لیست دستگاه هایی که بیشترین هزینه عمومی را در لایحه بودجه سال آینده دارند مشاهده می شود. هزینه عمومی پیش بینی شده برای این دستگاه اجرایی بیش از 46 هزار میلیارد تومان است که بالاتر از هزینه عمومی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال 1401 است.

قوه قضاییه که یک دستگاه عریض و طویل در حاکمیت کشور و یکی از قوای سه گانه کشور است، 28 هزار و 610 میلیارد تومان هزینه عمومی برای آن پیش بینی شده است که نسبت به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران هزینه عمومی کمتری دارد.

عمده هزینه های پیش بینی شده در بخش هزینه های متفرقه

عمده هزینه های پیش بینی شده در بخش هزینه های متفرقه مربوط به وعده های دولت در سال آینده است. در میان شش بندی(  سود و کارمزد وامهای داخلی و خارجی، اجرای طرح رتبه بندی معلمان، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، تأمین الزامات تحقق رشد شاخص های اقتصادی، اعتبارات سلامت، بهداشت و درمان و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ) که بیشترین هزینه را در لایحه بودجه سال آینده دارند، بند سود و کارمزد وام های داخلی و خارجی با هزینه‌ی 49 هزار و 300 میلیارد تومان در میان وعده های داده شده دولت برای سال آینده در لایحه بودجه بیشترین هزینه را خواهد داشت. این مقدار هزینه برای سود و کارمزد وام های داخلی و خارجی بیش از 5 درصد کل اعتبارات هزینه ای لایحه بودجه در سال آینده را تشکیل خواهد داد.

در عمده هزینه های بخش های متفرقه در بودجه سال آینده سه ردیف جدید اضافه شده است که در قانون بودجه سال جاری وجود نداشتند. این بند ها شامل اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تأمین الزامات تحقق رشد شاخص های اقتصادی و اجرای طرح رتبه بندی معلمان می شود. اجرای طرح رتبه بندی معلمان در لایحه بودجه سال آینده هزینه 25 هزار میلیارد تومانی برای آن پیش بینی شده است، این هزینه در بودجه سال آینده بالاتر از پاداش پایان خدمت بازنشستگان خواهد بود.

اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در در بودجه سال آینده برای نخستین بار وارد لایحه بودجه شده است، مبلغ 12 هزار میلیارد برای آن پیش بینی شده است و حدودا 1.2 درصد از کل هزینه های عمومی لایحه بودجه سال آینده را تشکیل خواهد داد.

این شانزده ردیف بودجه ای که مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرده است 85.49 درصد هزینه های عمومی دولت را در بودجه سال 1401 تشکیل خواهند داد.

photo_2022-01-25_19-05-09