به گزارش اکوایران، تورم در سال گذشته روند صعودی پیدا کرده و رکورد بالایی را در قرن چهاردهم به ثبت رساند. این شاخص در آمارهای متوسط کل کشوری تقریبا معادل با 40.2 درصد ثبت شده که در بیست و پنج سال گذشته سابقه نداشت. اما به طور مشخص تقسیم بندی تورم به دو گروه کالایی خوراکی و غیر خوراکی در استان های کشور نشان داد، اولا این تورم در این دو بخش چه فاصله ای با یکدیگر داشته و دوما در کدام مناطق رشد قیمت ها در خوراکی ها و غیر خوراکی ها روند صعودی تری داشته است؟

رکوردزنی رشد خوراکی ها در کهگیلویه و بویر احمد

به طور کلی تورم خوراکی ها در کل کشور به صورت میانگین برابر با 51.5 درصد ثبت شده است که در محاسبات تورمی سطح بسیار بالایی به شمار می آید. 

بررسی تورم استانهای کشور در سال 1400 در همین شاخه خوراکی ها نیز نشان می دهد در این مقطع تورم استان ها در بازه 44.1 درصد تا 57.5 درصد قرار داشته که در این محاسبات کمترین تورم خوراکی به استان سیستان و بلوچستان و بیشترین میزان تورم خوراکی به کهگیلویه و بویر احمد تعلق داشته است.

استان البرز نیز با 56.7 درصد دومین رده را در این دسته بندی به خود اختصاص داده و از این حیث دومین استان گران در خصوص تورم خوراکی ها در سال 1400 بوده است.

در ادامه استان تهران با تورمی معادل با 53.7 درصد یعنی 2.2 واحد درصد بیشتر از کل کشور در رده هفتم تورمی در این سال قرار داشته است.

تورم

رکوردزنی ایلام در تورم غیر خوراکی ها

در بخش دیگر تورم می توان به رصد تغییرات قیمت در کالاهای غیر خوراکی پرداخته می شود. در همین رابطه آمارهای تورم در این مقطع نشان می دهد تورم ایران در این شاخه برابر با 34.6 درصد ثبت شده که البته سطح به مراتب کمتری را در مقایسه با تورم خوراکی ها داشته است.

دامنه ثبت شده از رشد قیمت ها نشان می دهد در استان های کشور تورم غیر خوراکی ها از 29.4 درصد تا 42.8 درصد متغیر بوده که بیشترین میزان آن به ایلام تعلق داشته است.

سیستان و بلوچستان نیز در تقسیمات تورمی کشور در بعد غیر خوراکی کمترین تورم را در سال 1400 به ثبت رسانده است.

تهران نیز در این دسته بندی با تورمی معادل با 32.9 درصد پایین تر از تورم متوسط کشوری و در رده استان های با رشد قیمت کمتر در این مقطع قرار داشته است.

در نهایت مشاهده می شود بخش اعظمی از رکوردزنی تورم در آخرین سال قرن چهاردهم شمسی به علت رشد بی سابقه در تورم کالاهای غیر خوراکی در استان های کشور بوده است. در نهایت این افزایش موجب شده تا استان کهگیلویه و بویر احمد بالاترین تورم را در کشور داشته که معادل با 48.2 درصد بوده است. و استان های همدان و سیستان و بلوچستان نیز در رده های پایین تر تورم در این مقطع قرار داشته باشند که به ترتیب برابر با 36.3 دردص و 36.6 درصد به ثبت رسیده است.

تورم