به گزارش اکوایران، تورم تولیدکننده خدمات در سال گذشته همچون شاخه های معدن و صنعت ، رکوردهای بی سابقه ای را ثبت کرد.

به طور کلی تورم تولیدکننده در شاخه های مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است. زمانی که هزینه های تولید در هر شاخه افزایش پیدا می کند می تواند منجر به رشد تورم در بخش مصرف کننده شود.

تورم مصرف کننده نیز در نهایت اثرگذار بر قدرت خرید جامعه خواهد بود. در همین رابطه بررسی آمارهای اقتصادی تولید در بخش خدمات نشان می دهد تورم این شاخه از اقتصاد کشور در سال 1400 رکورد یک دهه را ثبت کرده است.

تورم

رکوردزنی تورم تولیدکننده بخش خدمات در ایران

رشد هزینه تولید خدمات در سال گذشته برابر با 46.9 درصد بوده است. این بالاترین میزان نرخ تورم در ده سال گذشته است.

اتفاقی که می تواند در نهایت منجر به رشد قیمت مصرف کننده در کشور شود. در میان اقلام مربوط به تورم خوراکی در کشور «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» بیشترین تورم را در میان بخش های مهم ثبت کرده است.

این تورم معادل با 84.3 درصد بوده که بیشترین تورم را در میان اقلام خدماتی داشته و رکورد بالاترین سطح تورم را در یک دهه اخیر داشته است.

اما این افزایش تنها در این بخش نبوده و در هشت بخش دیگر منجر به رکوردزنی شده است.

تورم

رکوردزنی تورم تولیدکننده در ده گروه اقلام خدمات

در بررسی تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در اقلام مهم بخش خدمات مشاهده می‌شود در گروه های زیر تورم تولیدکننده رکورد بی سابقه ای را ثبت کرده است.

در همین خصوص گروه های آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت، حمل و نقل و انبارداری، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های بیمه، فعالیت‌های املاک و مستغلات، فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی، فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، هنر، سرگرمی و تفریح، سایر فعالیت‌های خدماتی بخش های مهم رکورد دار شاخه تولید در خدمات بوده اند.

مطالعات آماری نشان می دهد در این بخش ها تورم تولیدکننده به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است.

افزایش هزینه تولید در خدمات می‌تواند در صورت منتقل شدن به بخش مصرف کننده منجر به رشد قیمت ها در این شاخه شده و در نهایت قدرت خرید را در جامعه کاهش دهد.

البته برخی مطالعات نیز در زنجیره تولید نشان می دهد می تواند افزایش هزینه های تولید به بخش مصرف سرایت نکرده و در مسیر انتقال قیمت ها خنثی شود.

تورم