با این شرایط، بعضی تلاطم‌های اخیر بازار ارز را به این افزایش تقاضا مرتبط کرده‌اند. در این ویدئو به تقاضا و عرضه نگاه می‌کنیم تا ببینیم چه اتفاقی محتمل است.