به گفته امیررحیمی  سهام شرکت ها و اموالی که دولت در سال های گذشته در فهرست های مختلف داشته و به نوعی واگذاری آنها اتفاق نیفتاده در فهرست ۱۴۰۱ تجمیع شده است. امیر رحیمی همچنین از واگذاری ۵۰ درصد سهام سرخابی ها تا پایان شهریور ماه خبر داد.