این شرکت با توجه به درگیری با مشکلات عدیده‌، در سال ۱۳۹۵ مسیر واگذاری به بخش خصوصی را شروع کرد اما در ادامه و به دلیل عدم اهلیت خریدار، این مسیر را مجددا طی کرد.

اکوایران در گفتگو با مسعود عزیزی، مشاور مدیرعامل شرکت حمل‌و‌نقل بین‌المللی خلیج فارس، به مشکلات قبل از واگذاری این شرکت، پروسه خصوصی‌سازی و وضعیت حال حاضر آن می‌پردازد. 

عزیزی در این گفتگو اشاره می‌کند که بخش خصوصی، با توجه به تجربه مدیریت شرکت‌های مختلف، بازدهی و عملکرد شرکت خلیج فارس با نماد بورسی حفارس را افزایش داده است.