در این ویدیو با بررسی فدرال رزرو ایالات متحده به عنوان یکی از بانک‌های مرکزی، به این سوال جواب می‌دهیم که نقش دولت‌ها در هدایت نظام پولی و کنترل سنجه‌های اقتصادی چیست.