راه‌حل افزایش قدرت خرید مردم، در کشورهای موفق در اقتصاد چیست؟

«دستوری ارزان‌ کردن قیمت‌ها» یا «رشد اقتصادی»؟

دکتر «مرتضی زمانیان» عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه باکونی ایتالیا، در مناظره اکوایران توضیح می‌دهد.