شباهت‌هایی بین دو مقطع زمانی قبل از رکود ٢٠٠٨ و مقطع فعلی دیده می‌شود، اما تفاوت‌هایی هم وجود دارد که نباید نادیده گرفت.

به طور ویژه بازار مسکن ایالات متحده در مقطع فعلی، تفاوت‌های برجسته‌ای با مقطع سال ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ دارد.