به گفته وی، دولتی که نقاط تاریک را افزایش می‌دهد، به نقع اقتصاد و جامعه ایران نخواهد بود. 

این عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران معتقد است: ۴۰ سال تجربه نشان داده که وجود احزاب و جامعه مدنی قوی مانع از فسادی است که دو دهه اخیر، وحشتناک گسترش پیدا کرد.