به گزارش اکوایران بنا به گزارش منتشر شده از وضعیت تولید 280 شرکت بورسی که بیش از نیمی از تولید کشور را بر عهده دارند، اختلاف رشد تولید شرکت هایی که با محدودیت شدید مالی مواجه اند در مقایسه با شرکت هایی که محدودیت مالی گریبان گیرشان نیست، کمتر شده است. به بیان دیگر رشد شرکت ها با محدودیت مالی شدید کمتر شده و رشد شرکت ها با محدودیت مالی کم افزایش یافته است. در حالیست که در فروردین ماه اختلاف این دو نرخ رشد با هم حدود 10 درصد بوده است. بر این اساس  می توان بیان کرد که پس از یکسال آیا دوباره محدودیت مالی باعث کاهش رشد اقتصاد می شود؟

محدودیت مالی همواره یکی از مباحثی است که در اقتصاد کلان به آن توجه زیادی شده است، چرا که این مسئله می تواند تولید و بسیاری از مسائل اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصاد ایران نیز محدودیت مالی در صنایع همواره یکی از اصلی ترین مشکلات تولید بر شمرده می شود. البته محدودیت مالی همه شرکت های به یک اندازه نیست، از همین رو در این گزارش صنایع و یا شرکت ها را به دو گروه محدودیت مالی شدید و محدودیت مالی خفیف تقسیم گشته است، سپس روند رشد تولید این دو گروه از سال 96 تا فروردین 1401 با یکدیگر مقایسه شده است.

اثر محدودیت مالی در اقتصاد ایران

از سال 96 تا انتهای سال 97 می توان گفت محدودیت مالی تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نداشته است. به عبارت دیگر در این بازه زمانی رشد تولید در صنایعی که محدودیت شدید مالی داشته اند تفاوت زیادی با صنایع و شرکت هایی که با محدودیت خفیف مالی رو به رو بوده اند، نداشته است. اما از انتهای سال 97 محدودیت مالی گریبان رشد تولید در اقتصاد ایران را گرفت. این روند در بهمن ماه 97 آغاز شد و در بازه زمانی خرداد تا آذر 98 شدت بالایی به خود گرفت، به گونه ای در مهر ماه 98 رشد تولید در صنایع با محدودیت مالی بالا حدود 12 درصد کمتر از رشد در صنایع بدون محدودیت مالی بوده است.

از آغاز زمستان 98 اثر محدودیت مالی بر اقتصاد ایران کمرنگ شده و از شروع سال 99 تا تیر ماه تقریبا این اثر از بین رفت و رشد تولید در دو گروه مذکور تفاوت چشمگیری با هم ندارد. از مرداد ماه بار دیگر کمی اثر محدودیت نقدینگی در اقتصاد دیده شد و این روند تا فروردین 1400 ادامه داشت.

photo_2022-06-22_13-37-22

سال 1400؛ رفع اتهام از محدودیت مالی

پس از فرودین ماه سال گذشته از اردیبهشت 1400 تا فروردین سال جاری، روندی در اقتصاد ایران دیده شده است که در چند سال گذشته بی سابقه بوده است. به بیان ساده تر در 12 ماه گذشته تنها در یک ماه رشد تولید در صنایع با محدودیت مالی شدید از رشد تولید صنایع با محدودیت مالی خفیف کمتر بوده است. حتی در فروردین ماه سال 1401 رشد تولید در شرکت هایی که محدودیت مالی بالایی دارند از رشد تولید نسبت به سایر صنایع نزدیک به 10 درصد بالاتر بوده است. اما این اختلاف در اردیبهشت ماه کمی کاهش یافته است و رشد شرکت هاغی با محدودیت مالی شدید نسبت به ماه اول سال کمی کاهش یافته است و رشد شرکت ها با محدودیت مالی کم نیز با افزایش نرخ رشد مواجه بوده اند. بر این اساس می توان گفت که در یکسال گذشته محدودیت مالی نمی تواند عامل افت تولید در صنایع باشد و عدم رشد مناسب صنایع در اقتصاد ایران را باید در جایی دیگر جست و جو کرد.