خبرهایی که از مالیات ابرازی ۶ میلیونی طلافروشان و ۱۶ میلیونی دندانپزشکان حکایت دارد. اما آیا واقعا مالیاتی که پردرآمدها پرداخت می کنند، همین قدر است و سازمان امور مالیاتی به پردرآمدها تا این حد اجازه فرار مالیاتی می دهد؟