بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که داده‌های اشتغال به‌ویژه در بخش درآمد و مدعیان بیکاری، شکلی ناامیدکننده به خود گرفته و خبر از رکود احتمالی اقتصاد را می‌دهد.

علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، داده‌های اشتغال، سیگنال‌های منفی در این زمینه و معانی آن برای اقتصاد را مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌است.