این افزایش نرخ سیگنال تقاضای بیشتر بانک ها برای پول را می دهد، همچنین گویای تغییر سیاست بانک مرکزی و چرخش به سمت سیاست انقباضی است. اما دلیل اصلی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی چیست؟ یک سوال پرتکرار دیگر هم این است که افزایش نرخ بهره بین بانکی با بازارهای دیگر چه می کند؟

«اکوایران» برای بررسی این موضوع، در این برنامه اکونومیست به گفت وگو با کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، پرداخته است. به اعتقاد ندری، به علت دستوری بودن نرخ بهره سپرده ها، سیاست افزایش نرخ بهره بین بانکی نمی تواند اثر بخشی و اثر گذاری خود را در مهار تورم داشته باشد.