علی صالح آبادی همچنین به وضعیت عرضه و تقاضا در این بازار نیز اشاره کرد و گفت معامله روبل - ریال را با این مفهوم جدید افتتاح می کنیم که عرضه کننده و تقاضا کننده بتوانند به قیمت توافقی و بر اساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا معامله کنند.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در این بازار حضور بازار ساز است که به اعتقاد صالح آبادی حضور آن پر رنگ تر نیز خواهد بود.