خاندوزی از سهم ۱۰ درصدی طرح های دانش بنیان نیز خبر داد، همچنین ۵۰ درصد از کل این مبلغ نیز برای تولیدات صادرات محور در نظر گرفته شده است.

به گفته خاندوزی استان ها نیز سهمیه مختلفی از این تسهیلات دارند.

به نظر شما این روش تسهیلات دهی می تواند به رونق تولید منجر شود؟‌