علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، معتقد است مارکت و فدرال رزرو در زمینه افزایش سه‌مرحله‌ای نرخ بهره به توافق رسیده‌اند. اما اکنون فدرال رزرو چه سیگنالی به بازار خواهد داد؟