به گزارش اکوایران بنا به گزارش منتشر شده از وضعیت تولید در 280 شرکت صنعتی بورس در تیر ماه 1401، رشد تولید کالاهای سرمایه ای در تیر حدود 25 درصد برآورده شده که قسمت عمده آن به علت رشد تولید در ماشین آلات و تجهیزات بوده است. بررسی ها نشان می دهد در سال جاری رشد تولید اقلام سرمایه ای در کشور روندی کاملا صعودی را تجربه کرده، به گونه ای که از ارقام رشد منفی در ابتدای سال به رشد های بالای کنونی رسیده است. وضعیت رشد در تولید کالاهای واسطه ای و مصرفی نسبت به ماه های ابتدایی سال کمی بهبود یافته اما هنوز نسبت به رشد تولید کالاهای سرمایه ای بسیار پایین تر است. رشد تولید مصرفی و واسطه ای در تیر ماه امسال حدود 5 درصد بوده است.

تولید صنایع را می توان بر اساس ماهیت و کارکرد محصولات به سه گروه کالا های مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تقسیم کرد. از آنجایی که عوامل اثر گذار بر روی این کالا ها با همدیگر متفاوت است، طبیعی است که روند های متفاوتی داشته باشند. از این رو بررسی تولیدات در این طبقه بندی ها می تواند به درک عوامل مؤثر بر روند تغییرات تولید کمک کنند. نمودار هفت روند رشد تولید کالا های مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای را در دوره های اخیر نشان می دهد. بر اساس این نمودار تولید صنعتی در سال های 1397 و 1398 با کاهش رو به رو شد و بیشترین کاهش تولید در این دوره مربوط به کالاهای نهایی (مصرفی و سرمایه ای) بوده است و تولید کالا های واسطه ای در این دوره کاهش به مراتب کمتری را تجربه کرده است.

 اما از ابتدای سال 1399 وضعیت تغییر کرد. به گونه ای که از اردیبهشت 99 تا انتهای سال 1400 رشد تولید کالا های نهایی اعم از مصرفی و سرمایه ای به دلیل محدودیت های وارداتی بر روی این محصولات (ناشی از تحریم ها و محدودیت ثبت سفارش) و همچنین رشد نرخ ارز (که منجر به ارزان تر شدن کالا های داخلی نسبت به کالا های وارداتی شده است)، در بیشتر دوره ها بیشتر از رشد کالا های واسطه ای بوده است.

رشد تولید کالا های مصرفی که از نیمه دوم سال 1399 تا انتهای سال 1400 همواره مثبت بوده در دو ماه ابتدایی سال 1401 منفی شده است. اما در خرداد ماه رشد این نوع محصولات مثبت شده است. همچنین رشد تولید کالاهای واسطه ای در نیمه دوم سال قبل بین منفی 3 تا منفی 1/5 درصد بوده است. شاخص تولید این محصولات در فروردین بعد از 10 ماه به رشد مثبت 4 درصد رسید و در دو ماه اخیر نیز مثبت باقی ماند.

رشد کالا های سرمایه ای نیز در ماه های اخیر نوسانات قابل توجه ای داشته است. در اردیبهشت ماه و خرداد ماه با توجه به مثبت بودن رشد بالای تولید در صنعت ماشین آلات و تجهیزات رشد تولید کالا های سرمایه ای نیز مثبت و قابل توجه بوده است.

photo_2022-08-21_12-15-32