علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، ضمن توضیح دلایل رشد شاخص دلار، پیش‌بینی‌ها از آینده آن را مطرح می‌کند.