سازمان برنامه و بودجه، در گزارشی عملکرد بودجه‌ای سال‌های ۹۶ تا چهارماهه ۱۴۰۱ را منتشر کرد و درباره منابع بودجه‌ای دولت در این سال‌ها توضیح داد.

مهم‌ترین نکته در این سال‌ها، درآمد دولت از منابع نفت و گاز در سال ۹۹ است که به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.