به گزارش اکوایران، به تعبیری دولت در لایحه بودجه سال آینده دولت مجوز فروش و صادرات نفت را به نیروهای مسلح داده است.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: این موضوع چیز خاصی نیست و در بودجه سال جاری نیز وجود داشته است. 

معاون رئیس جمهور توضیح می‌دهد.