احمد میدری اعتقاد دارد:امکان رصد نحوه هزینه‌کرد بودجه و تحلیل داده‌های حاصل از این رصد می‌تواند ابزار مناسبی برای سیاست‌گذاری جهت تخصیص بهینه منابع حمایتی دولت به نیازمندترین افراد جامعه را فراهم کند

به گفته این اقتصاددان می توان با به تصویر کشیدن سهم فقرا از بودجه و پستی‌وبلندی‌های نقشه فقر و غنا در کشور، اطلاعات لازم جهت حرکت به سمت جامعه‌ای برابرتر و کاهش فقر چندبعدی را گردآورد. ازنظر  میدری  «رصد منابع عمومی و سهم فقرا از این منابع در کلیه دستگاه‌های اجرایی و نحوه توزیع این منابع به لحاظ جغرافیایی و … ابزار مهمی برای اندازه‌گیری شدت فقر و یافتن گلوگاه‌هایی است که برای کاهش فقر باید تغییر کنند.»

او معتقد است: «در حال حاضر گروه‌های فقیر چندان قدرت ابراز و پیگیری مطالبات خود را ندارند. بنابراین نحوه توزیع قدرت در جامعه باید به نحوی تغییر کند که فقرا امکان مطالبه گری را پیدا کنند و بتوانند از مواهبی مانند قانون و زیرساخت‌ها بهره بگیرند. قابلیت رصد بودجه عمومی تأثیر مهمی بر کاهش فقر دارد چون توزیع امکانات را عادلانه‌تر می‌کند. نحوه توزیع راه‌ها، صنایع و … این قدرت نابرابر را نشان می‌دهد و تا نابرابری در آینه ارقام به تصویر کشیده نشود، توسط سیاست‌گذاران به‌درستی درک نمی‌شود.»