لایحه بودجه ۱۴۰۱ هفته گذشته به ایستگاه بهارستان رسید؛ لایحه ای که اگرچه منتشر می‌شود اما فرآیند بررسی آن در سازمان برنامه و بودجه و همچنین در مجلس شورای اسلامی، شفافیت لازم را ندارد. صاحبنظران بر این باورند که تغییر ارقام ردیف‌ها و همچنین تبانی منطقه‌ای بر سر جذب اعتبار بالاتر برای طرح های استانی ازجمله مواردی ست که در اثر شفاف نبودن فرآیند بررسی و تصویب لایحه بودجه رخ می‌دهد. 

محمود صادقی در گفت و گو با اکوایران به این سوال پاسخ می‌دهد که در نبود شفافیت، چه بر سر لایحه بودجه می‌آید.