وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران وارد فاز تازه‌ای شده است که کارشناسان این حوزه از آن به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران در آینده‌ای نزدیک یاد می‌کنند؛ یک بحران مستمری که سال به سال ابعاد آن نیز درحال گسترش است. 

از نظر پایداری مالی هم وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور هشداردهنده است. درحالی‌که منابع صندوق بازنشستگی کشوری مدت‌هاست کفاف مخارجش را نمی‌دهد و این امر آن را به یکی از مهم‌ترین سهم‌بگیران از بودجه دولت در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی تبدیل کرده است.

موضوعی که نمود آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم دیده میشود.