به این ترتیب تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۳.۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٣.٢ درصد)، ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

نکته ای که وجود دارد این است که در آذر ماه تورم ماهانه ۱.۶۶ درصد برای کل کشور ثبت شده، همانطور که در بالا اشاره شد، این تورم بیشتر بر دهک های بالای هزینه ای وارد شده است.

اما چرا تورم ثروت مندان بیشتر از دهک های پایین تر بوده است؟ در این گزارش اکوایران به بررسی موضوع پرداخته ایم.