پاسخ مناسب دولت به مطالباتی از این دست چه باید باشد؟

این سوالی است که در گفتگوی اکوایران با حسین عباسی، استاد دانشگاه مریلند مطرح کرده ایم.

گفتگوی کامل را در وب‌سایت اکوایران ببینید.