یک ویژگی که دژپسند را نسبتا متمایز از باقی بوروکرات های اقتصادی می کند، همکاری او با اکثر دولت های بعد از انقلاب است. آیا شخصیت دژپسند او را متفاوت از سایرین می کرد یا نوع تعاملات او با تصمیم گیران، باعث این اتفاق می شد؟

این گفتگو متفاوت است؛ مراحلی که دژپسند از کارشناسی سازمان برنامه و بودجه تا قبل از دوران وزارت طی می کند، به همراه افت و خیزهای که طی این مسیر می گذارند را از زبان وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی بشنوید.

گفتگوی کامل به زودی در وبسایت «اکوایران» قرار می‌گیرد.