به همین دلیل با حذف این حمایت‌ها مثل حذف تعرفه‌های تجاری یا هدفمندی یارانه‌های انرژی، نتیجه قطعی تعطیل شدن کارخانه‌ها و بیکاری گسترده و روی آوردن به خام‌فروشی خواهد بود.

این موضوع محور سوالی بود که از جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک پرسیده ایم.

گفتگوی کامل را در این لینک ببینید.

فایل صوتی گفتگوی کامل را اینجا بشنوید.