آخرین اخبار انرژی

۰۱:۰۸
با شروع جنگ روسیه و اوکراین و شروع بحران انرژی در اروپا، کشور‌های مختلفی شروع به رقابت برای صادرات گاز کردند.
۰۱:۴۶
در ماه‌های نوامبر و دسامبر 2021 که بودجه کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت در خاورمیانه با نگاهی محتاطانه به پیش‌بینی…
سرمایه گذاری ترنج