اما آن سوی ماجرا، اتحادیه اروپا با رونمایی هر روزه از بسته‌های تحریمی علیه این کشور، خود را در پرتگاه اقتصادی قرار داده است و این وضعیت تا زمانی که جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه یابد، وخیم‌تر می‌شود.