علی محمودیان، مدیر اجرایی اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، سی‌ان‌جی و خدمات وابسته می‌گوید: «مقرر بود این مبلغ برای ایمن‌سازی ناوگان حمل و نقل از جمله هوشمندسازی جایگاه‌های سی‌ان‌جی هزینه شود، چه کسی باید در این حوزه پاسخگو باشد؟»