هرچند موضوع واریز یارانه های جدید در وضعیت گرانی های امروز، داغ است و دولت از شب گذشته توضیح رسمی درباره نحوه اجرای این طرح را آغاز کرده اما نام محمدباقر قالیباف هم همچنان خبرساز است.