برنامه اکوخبر

شباهت بورس ایران به چین / کاهش ارزش دارا یکم

در ۵ دقیقه مهمترین خبرهای اقتصادی را ببینید:

نگاهی به بورس تهران از زاویه اکونومیست

فاصله دارا یکم از ارزش ذاتی

وضعیت عرضه و تقاضا در بازار ارز

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد