برنامه اکوخبر

باید منتظر موج چهارم کرونا باشیم؟

امروز هم مثل دیروز تعداد فوتی های ناشی از کرونا در ایران کمتر از ۲۰۰ نفر بود، اتفاقی که نه تنها خوشحالمان می کند، بلکه این نوید را می دهد که شاید روزهای سخت کرونایی در موج سوم رو به تمام شدن باشد.

اما وقتی دوران مشابهی را مرور می کنیم، می بینیم که نباید خیلی خوش بین بود و احتمال اینکه موج چهارم شدیدتر و سریع تر در انتظارمان باشد، چندان دور از ذهن نیست.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد