برنامه اکوخبر

چالش افزایش قیمت نان

رئیس اتحادیه نانواها می گوید که اهالی این صنف با قیمت فعلی نان نمی توانند به کارشان ادامه بدهند و حداقل باید ۷۰ درصد به قیمت نان اضافه شود.

این مقدار رقمی که بعید است محقق شود؛ آن هم در شرایطی که دولت در برابر هر مقدار گرانی نان مقاومت زیادی نشان می دهد و ماه ها است که نهادهای مختلف توپ تصمیم گیری برای بالارفتن قیمت مصوب نان را به زمین یکیدیگر می اندازند. آخرین بار آخر تابستان سال گذشته، قیمت نان ۴۵ درصد بالا رفت.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد