برنامه اکوخبر

نرخ بیمه ۱۴۰۰ چقدر رشد کرد؟

به دنبال اعلام نرخ دیه در سال آینده نرخ بیمه هم اعلام شد.

با توجه به اینکه قوه قضاییه رقم دیه سال ۱۴۰۰ را ۴۸۰ میلیون تومان در ماه های حلال اعلام کرده که نسبت به نرخ دیه امسال، ۴۵.۵ درصد افزایش داشته است و چون نرخ بیمه شخص ثالث متکی به نرخ حق دیه است، بنابراین براساس محاسبات بیمه مرکزی و باتوجه به رشد ۱۰۰ درصدی ضریب خسارت، شرکت های بیمه انتظار رشد ۱۸ درصدی را نسبت به رشد ۴۵ درصدی نرخ دیه داشتند، اما موافقت نشد.

جزییات اعلام نرخ بیمه را در اکو خبر امشب ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد