برنامه اکوخبر

روحانی چاره سوالات اساسی را رفراندوم می‌داند!

رئیس جمهور حسن روحانی در جلسه امروز هیئت دولت دوباره موضوع رفراندوم را مطرح کرد.

 

 روحانی گفته است: اگر مساله‌ای پیچیده است نباید به یکدیگر بپیچیم و از یکدیگر انتقاد کنیم. راه حلی جز اصل ۵۹ قانون اساسی وجود ندارد.  قانون اساسی در اصل ۵۹ به ما گفته است که در مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اگر یک مسئله بسیار مهمی وجود داشت، آن زمان ممکن است که دیگر قانون‌گذاری از طریق مجلس شورای اسلامی نباشد، قانونگذاری از طریق همه پرسی باشد.

او گفته که با انجام رفراندوم و نظرخواهی از مردم در خصوص چهار سوال اصلی در مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، تمام دعواها و مشکلات جناحی و حزبی حل خواهد شد!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد