برنامه اکوخبر

جایگاه دلار تضعیف شد

صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرده که سهم دلار به عنوان یکی از ارزهای معتبر جهان کاهش چشمگیری داشته و در سال ۲۰۲۰ به کمترین میزان خود در بیست و پنج سال گذشته، یعنی ۵۹ درصد رسیده است.

بانک‌های مرکزی در حال فاصله گرفتن تدریجی از دلار آمریکا هستد

صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد که سهم دلار به عنوان یکی از ارزهای معتبر جهان کاهش چشمگیری داشته و در سال ۲۰۲۰ به کمترین میزان خود در بیست و پنج سال گذشته، یعنی ۵۹ درصد رسیده. این در حالیست که در سال ۱۹۹۹، دلار ۷۱ درصد  از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی دنیا را به خود اختصاص داده بود.

بر اساس این گزارش ارزش دلار نسبت به سایر ارزهای معتبر طی دو دهه اخیر تغییر زیادی نداشته، با این حال در پارامترهای دیگری نوساناتی متوجه دلار بوده. عدم تغییر ارزش دلار نسبت به سایر ارزها و در عین حال کاهش سهم دلار از ذخایر ارزی جهان، نشان‌ دهنده ی این است که بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا در حال فاصله گرفتن تدریجی از دلار آمریکا هستد. برخی از متخصصین هم پیش بینی کردن که سهم دلار آمریکا از ذخایر جهان به روند کاهشی خودش ادامه خواهد داد، چرا که بانک‌های مرکزی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به دنبال تنوع بیشتری در ترکیب بندی ارزهای معتبر در ذخایرشان هستند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد