برنامه اکوخبر

مصرف اینترنت نامزدها

با سپری شدن روز ها و نزدیک شدن به زمان انتخابات، تنور انتخابات داغ تر شده و نامزدها از تمام امکانات برای تبلیغات استفاده می کنند که یکی از مهم ترین آنها فضای مجازی است.

به همین منظور وزارت ارتباطات زیر ساختی را برای تبلیغ در اختیار نامزدها و همچنین مردم گذاشته تا بتواننددر جریان اخبار انتخاباتی و تبلیغات نامزدها قرار بگیرند. اما چه میزان اینترنت در اختیار نامزدها و مردم قرار گرفته است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد