برنامه اکوخبر

مبلغ وام سهام عدالت چقدر است ؟

از اواسط سال گذشته امکان دریافت وام برای سهام داران سهام عدالت با مراجعه به دوبانک تجارت و ملی فراهم شد که البته این وام نقدی نیست و از طریق کارت اعتباری در اختیار سهام داران قرار می گرفت.

آخرین اخبار از این وام انکه مدیر پروژه کارت های اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی درباره کارت اعتباری سهام عدالت گفته روند اعطای کارت اعتباری سهام عدالت به مشمولان ادامه دارد و تا به حال نزدیک به ۱۰۰ هزار در خواست از سمت دو بانک ملی و تجارت برای دریافت این کارت به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال شده است. سوالی که مطرح می شود این است که مبلغ وام سهام عدالت چقدر است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد