برنامه اکوخبر

جای ایران و آمریکا عوض شده است ؟

مرور حرف‌های چند هفته اخیر مقامات ایرانی و آمریکایی اینطور به ذهن می‌آورد که گویا جای طرفین عوض شده و حالا طرفی که برای رسیدن به توافق عجله دارد، آمریکا است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد