برنامه اکوخبر

مقاومت خارجی در برابر بازگشت نفت ایران

رئیس اتحادیه انجمن های انرژی ایران گفت: همه کشورهای نفتی به خاطر کرونا کسری بودجه دارند.

در نتیجه هرچند ما در گام اول مشکلمان احیای برجام است اما به محض زنده شدن برجام بقیه کشورها در برابر ورود نفت ایران مقاومت میکنند.

دویچه وله در گزارشی متذکر شده است بازگشت ایران به بازار نفت به معنای افزایش عرضه نفت و بیشتر شدن ذخیره بیش از حد نفت خام است. اگرچه افزایش تقاضا برای نفت هم‌زمان با آغاز فعالیت اقتصاد جهانی در طی هفته‌ها و ماه‌های آتی می‌تواند سبب ثبات بهای نفت شود، ولی از نظر شماری از کارشناسان ورود ایران به بازار و  افزایش قابل توجه احتمالی صادرات نفت این کشور بر قیمت نفت تاثیری معکوس خواهد گذاشت.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد