برنامه اکوخبر

در پشت پرده مذاکرات برجام چه می گذرد ؟

گفت و گوهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در وین طی شش مرحله سرانجام به یک سند پیش نویس رسیده است، سندی که یک متن و سه پیوست شامل رفع تحریم ها، اقدامات هسته ای و طرح اجرایی دارد.

تقریبا ۹۰ درصد این پیش نویس کامل شده و طرفین گفتگو قراراست در دور هفتمد درباره برخی موارد باقی مانده تصمیم گیری کنند.

گزارش های غیر رسمی از مذاکرات حاکی از آن است که در این شش دور گفت و گو ایالات متحده با لغو یا تعلیق شش بخش (انرژی،پتروشیمی، بانک، خودروسازی، کشتیرانی و بیمه) و در عین حال، ۷۴۸ نام و مقام موافقت کرده است. تقریبا از کل تحریم های وضع شده در دوره ترامپ ۵۱۷ تحریم باقی مانده که اکثرا در حوزه تروریسم، موشکی، حقوق بشر و مواردی از این دست است، که البته دولت بایدن به هیچ عنوان حاضر به لغو آنها نیست. اما ایران و آمریکا چه رویکردی در این گفتگوها پیش گرفته اند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد